📌สคริปต์การตอบแชท Line OA ของรหัสทีม 1
-----
📚 Step1 : สอนสมัคร ฟรี!
» https://shopgenixapp.com/step1.php?id=1

📚 Step2 : พาเข้ากลุ่ม คนใหม่ (หลังเช็คผู้แนะนำแล้ว)
» https://shopgenixapp.com/step2.php?id=1

📚 Step3 : เปิดใจ
» https://shopgenixapp.com/step3.php?id=1

📚 Step4 : ปิดการขาย
» https://shopgenixapp.com/step4.php?id=1

📚 Step5 : พาเข้ากลุ่ม นักธุรกิจ (หลังอัพเกรดแล้ว)
» https://shopgenixapp.com/step5.php?id=1

📚 Step6 : ขอเซลเพจ ฟรี
» https://shopgenixapp.com/step6.php?id=1